KURZY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:

Nejbližším konaným kurzem je: SOCIO-EMOČNÍ KOMPETENCE DĚTÍ A ŽÁKŮ A MOŽNOSTI JEJICH ROZVOJE. Lektorem kurzu je výborná psycholožka Dr. Dagmar Fodorová. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Obsah kurzu:

I.

Úvodní seznámení účastníků a lektora.

Zaměření pozornosti na socio-emoční kompetence a konkrétněji pak na socio-emoční kompetence dětí.

Časová dotace celkem: 90 minut.

II.

Vysvětlení pojmu socio-emoční kompetence dětí.

Názorné příklady situací, kdy a kde jsou tyto kompetence nutné.

Navození motivace k poznání tématu a pochopení opodstatnění rozvoje socio-emočních kompetencí dětí i dospělých.

Sebezkušenostní ukázky situací, kdy je nutné být "socio-emocionálně kompetentní"

Časová dotace celkem: 90 minut.

III.

Možnosti rozvoje socio-emočních kompetencí dětí.

Jednotlivé příklady z praxe, příklady nejčastějších konfliktů rodičů s dětmi, nejčastější výchovné nesnáze a nesměřování, jak lze tyto potíže řešit.

Časová dotace celkem: 90 minut.

IV.

Jednotlivá vývojová období dětí z pohledu psychologie s ukázkami rozvoj socio-emočních kompetencí dětí a další možnosti jejich rozvoje.

Prostor pro otázky účastníků, doplnění jednotlivých pojmů.

Závěrečná evaluace.

Časová dotace celkem: 90 minut.

PŘIHLÁŠKY PROSÍM POSÍLEJTE NA E-MAIL: info@centrumpomoci.eu