Služby

Ondřej Žák

Sociální pracovník, psychoterapeut

  • Sociálně terapeutická pomoc rodinám, školním skupinám, jednotlivcům..
  • Psychoterapeutická pomoc rodinám, školním skupinám, jednotlivcům...
  • Pomoc a podpora v obtížných životních situacích
  • Pomoc a podpora při řešení problémů
  • Sociální poradenství a doprovázení
  • Krizová intervence

Mgr. et Mgr. Markéta Klausová

Speciální pedagog, logoped

  • Speciálně pedagogické péče dětem
  • Asistence a pomoc se zajišťováním speciálně pedagogické péče rodičům, pedagogům, asistentům...
  • Rozvoj znalostí a dovedností v oblasti speciálně pedagogické péče
  • Vzdělávací aktivity